Veiko Valkiainen  •  17. märts, 2018

Teemu Arina: to be a professional leader, you should approach yourself as a professional athlete

My guest in this special episode of the podcast “Leadership is the Competitive Advantage” is Teemu Arina, a leading expert in the field of Biohacking. He is a biohacker, entrepreneur and technology expert. Teemu is the co-author of the Biohacker's Handbook, organiser of the Biohacker Summit, and a founder of a network called Quantified Self & Biohacking Finland, which is a community of like-minded people interested in upgrading themselves. I am really glad that Teemu will join us at the Estonian Human Resource Management Association's annual conference this spring as one of the keynote speakers.

“If you are a leader and you want to run yourself optimally, you should approach yourself like a professional athlete. Being unaware of or ignorant to your health state or biological condition is an amateurish approach to management. As a first step towards becoming a better version of yourself, I would recommend to scrutinize the things you already have a problem with or where you would like to see some change. That is probably also the place where you would get the most benefit from. For many people, sleeping well is difficult. They do not sleep enough or there are other problems associated with sleeping. Then the obvious solution is to start tracking your sleeping patterns, stress responses, recovery and exercise levels. There are many gadgets on the market that do a good job at tracking your condition throughout the day. For busy leaders I would also recommend to get a personal trainer. If you are a CEO, you probably do not have a lot of time to get into these things on your own. Find someone who will help you to ‘listen to your body’ and all that, someone who goes a bit deeper into those topics and can look at and interpret your data. These kind of people can be really helpful in motivating you to get to the next level. I know some super-busy guys who are always accountable for what they deliver at work, but when it comes to self-accountability for taking care of themselves – that is where they are lacking. So if you decide that, yeah, I am gonna start going to gym, I am gonna go for this new diet or something similar, it is very easy to procrastinate and fool yourself. So more often than not the personal trainer is a good idea because then you are accountable to the personal trainer. Then you do these things in a more disciplined manner.” – Teemu Arina

Listen and enjoy!
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  10. märts, 2018

Tõnis Arro: edukat meeskonda iseloomustavad ühised väärtused

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on ettevõtja, headhunter ja coach Tõnis Arro. Ta on asutanud ja juhtinud mitmeid professionaalsete teenuste valdkonna ettevõtteid (Fontes, Pärnu Konverentsid, Hermes Kirjastus, Teamscope). Täna on Tõnis igapäevaselt tegev partneri, headhunteri ja coachina personaliotsingu firmas Executive Lab ning kaasasutajana kuulub ta ka Teamscope'i meeskonda.

“Iga juhi jaoks on võtmeküsimuseks suurepäraselt kokku toimiva meeskonna loomine. Ma olen seda meelt, et tänapäeva edukad organisatsioonid koosnevadki edukatest meeskondadest. Ja mis teeb meeskonna edukaks – need on sarnased väärtused. Kui meeskonnal ei ole sarnaseid väärtusi, selliseid ühiseid arusaamu, mida kõik meeskonnaliikmed tähtsaks peavad, siis on pea võimatu ka koos suuri asju korda saata. Seetõttu on igal juhil ülioluline mõista meeskonna väärtusi ning ka meeskonnaliikmete individuaalseid erinevusi. Olen ise kogenud näiteks juhtumit, kus meeskonnas ei ole ühtegi selget ühist väärtust. Kui ma seda meeskonna profiili vaatasin, siis ma olin täiesti hämmelduses, kas see on võimalik: neli meeskonna liiget, kuid mitte ühtegi ühist väärtust. Ja kui ma siis hakkasin uurima ja meeskonnaliikmetega rääkima, siis selgus, et kaks võtmeisikut – tippjuht ja tema alluvuses olnud tegevjuht – ei olnud pool aastat üks-ühele sõnagi omavahel vahetanud. Ja loomulikult oli selle tulemuseks see, et meeskond lagunes suhteliselt ruttu laiali. See on küll äärmuslik näide, kuid selliseid vähemmarkantseid näiteid ebakõlaliste meeskondadega organisatsioonidest on palju. Üks lihtne ja kõigile nähtav tunnus, et meeskond käib kenasti ühte jalga, on see, et neil on üheskoos nii hea toimetada, et nad lausa tahavad koos olla. Paljud uuringud on näidanud, et see ongi meeskondade tervise seisukohalt kõige tähtsam – kui see klapp tiimis on jube hea, siis on inimesed valmis ja võimelised üheskoos looma suuri asju. Loodan, et paljud inimesed on seda ise ka omal nahal tundnud, et sa tahad hommikul hea meelega tööle minna ja ka pärast tööd meeskonnaga koos aega veeta.” – Tõnis Arro

Kuulake ikka ...
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  03. märts, 2018

Pia-Maria Thorén: psychological safety is the number one trait of high-performance teams

My guest in this special episode of the podcast “Leadership is the Competitive Advantage” is Pia-Maria Thorén, a leading expert in the field of Agile Leadership, and specifically in Agile HR. Pia-Maria is the founder and owner of a consulting and training company GreenBullet that specialises in Agile HR and Agile leadership. She has worked as a consultant with many of Sweden’s largest companies, helping them to implement HR processes and solutions, always spiced with an agile mindset. She is also the founder of Agile People, a network and a conference with the purpose of spreading the agile mindset in organisations. In addition, Pia-Maria has recently written a book called “Agile People: A Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees).” The book draws on ideas from agile software development and shows us how they can be applied far beyond just the software industry. I am really glad that Pia-Maria will join us at the Estonian Human Resource Management Association's annual conference this spring as one of the keynote speakers.

“I believe in psychologically safe workplaces. A couple of years ago, Google published the results of a comprehensive study that gathered information from hundreds of Google’s teams to figure out why some teams stumbled while others were really successful. The research indicated two behaviors that all the effective teams generally shared. First, team members in the successful teams spoke in roughly the same proportion, a phenomenon the researchers referred to as ‘equality in distribution of conversational turn-taking.’ And second, successful teams had high ‘average social sensitivity’ — they intuitively grasped how others on the team felt based on their tone of voice, their expressions and other nonverbal cues. These two broad behavioral aspects – empathy and sensitivity – are combined into a phenomenon known as psychological safety. Psychological safety is a team climate characterised by interpersonal trust and mutual respect in which people are comfortable being themselves. There were also a handful of other aspects that were discovered as contributing to the success of teams, but if the psychological safety was not present then all other aspects did not really matter at all. That is why psychological safety is the number one trait of high-performance teams. Now, if we are talking about the low levels of employee engagement and productivity, then one of the reasons teams are struggling is that more often than not we do not let people be themselves at work. People put on a mask when they park outside of the office in the morning. And then they enter the building and they have this mask on the whole day until they leave the building in the evening. Then they can remove the mask again and be themselves. Most of the time people are too busy managing impressions, instead of being their authentic selves and saying what they really think. And this has a lot to do with psychological safety. As a leader, you should foster empathy and sensitivity by adopting leadership practices and tools that encourage confidence, honesty, trust and ultimately psychological safety within the team.” – Pia-Maria Thorén

Listen and enjoy!
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  23. veebr, 2018

Gunnar Toomemets: edukad juhid suunavad teadlikult tiimiliikmete arengut tulevikku silmas pidades

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Luminor Eesti juht Gunnar Toomemets. Oma ligi 20 aastase finantssektori kogemuse jooksul on Gunnar juhtinud mitmeid Swedbanki üksusi. Tal on tugev teiste juhtide mentorluse kogemus Fontese Mentorite Programmi raames, samuti on ta aktiivne Eesti Mentorite Koja tegevuses. Gunnariga räägimegi, mida tema juhi töös oluliseks peab ning milline on tema enda juhtimisbränd.

“Edukad juhid, ja just eelkõige need juhid, kes mind on karjääri jooksul mõjutanud, oskavad väga hästi silmas pidada, mis on ühe või teise tiimiliikme võimalikud tuleviku arengusuunad. Et sul on juhina kogu aeg selge nägemus iga tiimiliikme võimalikust arengutrajektoorist kahe või kolme aasta perspektiivis. Ja see ei tähenda seda, et kui see inimene peaks ütlema, et ma kolme aasta pärast, Gunnar, ei pruugi töötada enam sinu ettevõttes, vaid olen näiteks eraettevõtja, siis ma tema arengusse ei investeeri. Olenemata sellest, mis tulevik toob, sa selgelt ikkagi panustad tema arengusse, sest see inimene on sinu jaoks väärtuslik ja sa oled ta täna oma tiimi valinud. Tugevad juhid mõtlevad teadlikult koos minuga, kuhu tiim on teel – mitte et me ei vaata ainult olemasolevat ametipositsiooni, ainult seda äri ja konkreetset väljakutset, kus keegi hetkel asub, vaid vaatame tiimiliikmete arengule laiemalt otsa. Oluline on hoida kuklapekis seda pikemat vaadet, et mis on need mõned inimese tavaampluaast väljas olevad projektid, kus ta saab ühelt poolt luua väärtust olemasolevate oskuste raames, kuid samas annab see talle ka võimaluse arendada endas mingeid olulisi uusi kompetentse, millest tal oleks tulevikus kasu. Ma usun, et edukad juhid oskavad hoida silme ees oma tiimiliikmete tulevikuväljavaateid ning sellest lähtuvalt ka võimaluste piires nende tööd kujundada. Seda sama arengule suunatuse võimekust olen alati ise ka oma juhtides hinnanud.” – Gunnar Toomemets

Kuulake ikka ...
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  10. veebr, 2018

Friederike Fabritius: fun, fear and focus make up the DNA of optimal performance

My guest in this special episode of the podcast “Leadership is the Competitive Advantage” is Friederike Fabritius, a leading expert in the field of Neuroscience of Leadership (Neuroleadership). She has been trained at the Max Planck Institute for Brain Research, then she continued her career as a management consultant at McKinsey. Friederike now applies her unique expertise in neuroscience and business to leadership consulting. She is a co-author of the highly acclaimed book called "The Leading Brain: Powerful Science-Based Strategies for Achieving Peak Performance". As an executive coach, leadership consultant, author and keynote speaker, she has been working with various organisations and top executives using solid scientific findings from brain research to develop new methods and practices for leadership development. I am really glad that Friederike will join us at the Estonian Human Resource Management Association's annual conference this spring as one of the keynote speakers.

“When it comes to peak performance, the sweet spot is where you have in your system just the right level of brain chemicals called dopamine, noradrenaline and acetylcholine – or, as I prefer to put it in layman's terms, fun, fear and focus – that enables you to perform at your best. I am calling this framework of fun, fear, and focus as the DNA of optimal performance. When you are having fun dopamine is released, which makes your brain so much more effective. When people are not having fun at work, then I always say to them that they are not living up to their maximum potential. And by 'fun', I am not talking about the after-work sort of fun, but the fun you get from the work itself, when you are fully immersed into your topic and when you really love what you do. Likewise, by 'fear', I do not mean that you should be stressed out or afraid at work, instead, I mean that you should experience just enough uneasiness that it triggers a burst of noradrenaline and stimulates you to rise to an occasion. I like to refer to this as being 'slightly over-challenged'. Now, fun and fear are crucial, but they will not put you on the path to peak performance without the third and final component: focus. You derive your focus from the chemical called acetylcholine which enables you to zero-in laser-like on whatever you perceive as the most important at the time. When you have all three factors, that is, when you have the fun, the fear and the focus all at once in just the right dosage, you get into what is described as the flow state of mind. And when you are in flow, there is evidence to suggest that you can be as much as five times more productive. Now, the important point is that leaders who truly understand the principles of fun, fear and focus are able to design the working environments to make it easier for their team members get fully engaged. This means putting people in situations that are in line with their particular DNA of optimal performance and enabling them to have just the right levels of fun, fear, and focus.” – Friederike Fabritius

Listen and enjoy!
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  10. veebr, 2018

Alar Kolk: innovatsiooni juhtimine eeldab järjepidevat ja süstemaatilist eksperimenteerimist

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on üks innovatsiooni ja ettevõtliku vaimu eestkõnelejaid Alar Kolk. Ta on tuntud oma märkimisväärse panuse poolest Eesti ettevõtete innovatsiooni ja rahvusvahelistumisse. Muuhulgas on ta olnud üks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse visionääre ja juhte, töötanud Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja rahvusvaheliste suhete prorektorina ning alates 2011. aastast on ta Euroopa Innovatsiooniakadeemia president. Alar on koolitanud ja nõustanud innovatsiooni, ärimudeli, digitaliseerimise jms. teemadel. Tänu oma tugevale tehnoloogiavaldkonna ja innovatsiooni taustale räägimegi temaga tarkustest ja kogemustest, millest on kasu ettevõtetel, kes soovivad oma ärimudelit uuendades kasvada ja laieneda uutele turgudele.

“Me oleme kõikidest näidetest nii Euroopas, Californias kui ka mujal maailmas näinud, et innovatsioon muutub edukaks siis, kui seda veavad eest ettevõtete juhid. Intrigeerivalt võiks öelda, et see nõuab, et paljud Eesti ettevõtted tuletaksid endale uuesti meelde ettevõtlikkuse. Inimesed, kes on 20 aastat juhid olnud ja ettevõtet arendanud, küsivad hämmelduses, et kuidas sa siis nii ütled, et me oleme ettevõtlikkuse ära kaotanud. Aga tegelikkus on paljude Eesti ettevõtete puhul ju see, et ettevõte on kasvanud suhteliselt suureks, töötajaid on 200-300, hulk aastaid on rohkem või vähem edukalt ühte ja sama asja tehtud, käive on 15 miljonit ja kõik tundub nagu okei. Sellises situatsioonis on nii lihtne juhil jääda olemasoleva toote, teenuse ja turu juurde; igal aastal kirjutada eelarvesse jälle see 10% kasuminumbrina ja rahulduda sellega. Kuid sellega ongi ettevõte kaotanud ära oma ettevõtlikkuse, kuna ta ei vii järjepidevalt läbi süsteemseid eksperimente uute klientide, uute turgude ja uute toodetega. Paljud Eesti ettevõtted maadlevad praegu sellega, et nende paarkümmend aastat tagasi käima lükatud ärimudel on tänaseks aegunud. See ei tähenda, et ettevõtetel ei ole käivet või majandustegevust, on küll, aga nende ärimudelid on aegumisega kaotanud oma kasumlikkuse. Nad tiksuvad seal 5, 10 või 12%-lise kasumlikkuse juures, mille tõttu ainuüksi juba kassavooliselt on selliseid ettevõtteid keeruline juhtida. Miks mitte seada endale hoopis üliambitsioonikaid eesmärke ning sihtida 10x kasuminumbrit ja kasvu?! See eristabki juhte, kes on innovatsiooniliidrid ja kes on nö järelsörkijad. Edukad juhid on suutnud süstemaatiliselt igal perioodil uuendada oma ettevõtet; järelsörkijad seevastu on jäänud tiksuma oma vanal sissetallatud madalama kasumlikkusega rajal. Ja nende kahe juhi vahe ongi selles, kas organisatsioonis on ettevõtlikkuse vaim säilinud, ei kardeta võtta riske ja osatakse läbi viia eksperimente - või siis mitte. Täna on vaja ettevõtte juhil üles ehitada see meeskond, see organisatsioon, mis tervikuna suudab innovatsiooni toetavaid eksperimente läbi viia. Ja seda mitte korra jõuludeks või jaanipäevaks, vaid kogu aeg igapäevaselt. Täna ei saa enam oma ettevõtet ega ärimudelit tunde järgi juhtida, mis võib-olla oli veel mõni aeg tagasi võimalik. Selleks, et tänapäeval edukas olla, peab sul olema palju andmeid kõikide erinevate äri aspektide kohta. Täna ehitatakse ikkagi edukaid ettevõtteid ja ärimudeleid üles reaalajas eksperimentide käigus kogutud andmete põhjal. Nii muutubki juhi jaoks kõige olulisemaks küsimuseks, kas mul on üldse need innovatsiooni eestvedamiseks vajalikud oskused või mida ma saan teha, et see kompetents oma ettevõttesse tuua. Kokkuvõttes võib öelda, et edukad juhid on teinud endale harjumuseks järjepideva eksperimenteerimise, säilitades endas selle sama ettevõtlikkuse vaimu, millega nad ettevõtte algselt käima lükkasid.“ – Alar Kolk

Kuulake kindlasti ...
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  03. veebr, 2018

Aigi Vahing: ületöötamisest tingitud kurnatust ei tohi lasta muutuda läbipõlemiseks

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on mitme sõltuvusega elus edukalt toime tulnud teadliku muutuse kunsti praktiseerija Aigi Vahing. Aigi on lisaks oma ärijuhtimise alasele haridusele õppinud ka näitlemist. Ta on juhtinud telesaateid, näidelnud filmis, kirjutanud raamatuid ja teinud ajakirjaniku ning turundus- ja kommunikatsioonijuhi tööd. Viimased aastad on ta peaasjalikult tegelenud teadliku enesemuutmisega. Aigi on läbinud Ingvar Villido juhendamisel Teadliku Muutuse Kunsti kursused ning Babaji kriya jooga I ja II astme pühenduse Lilleorus. Sõltuvustest paranemisest on ta kirjutanud ka autobiograafilise romaani “Valik”. Täna on ta aktiivne Lilleoru kogukonna liige ning Teadliku Muutuse Kunsti kursuste läbiviija. Vestlus viib meid põnevale teekonnale eneseteadlikkuse- ja muutmise kunsti juurde. Aigiga räägimegi lähemalt töösõltuvusest – tema isiklikest kogemustest ja praktilistest avastustest, kuidas teadliku muutuse kunsti universaalsete tehnikate abil sõltuvusega toime tulla.

“Minu enda kogemuse põhjal võin öelda, et sõltuvuseks võib nimetada töötegemist sellest hetkest, mil töö hakkab tugeva pärssiva jõuna mõjutama inimese ülejäänud eluvaldkondi, sh tervist, lähisuhteid, emotsionaalset heaolu jne. Inimene ise võib töötegemist kogeda jätkuvalt positiivsena, kuid ülejäänud elu hakkab see aga ülemäära negatiivselt mõjutama; kirjanduslikult öeldes hakkavad majad ümberringi kokku varisema. Pahatihti inimene ise ei märkagi seda, vaid esmalt panevad seda tähele hoopis teised ümberolijad, nt arst, lähedased, kolleegid. Mul on endal olnud ületöötamise sõltuvus. Seda iseloomustab meeletu töörügamine, kus inimene võtab tohutult asju ette ja teeb endale töökoorma hästi suureks, mida ta ennastsalgavalt ja lakkamatult siis lahendada püüab. Ja kui nüüd vaadata selle inimese töötulemusi, siis need ei pruugi üldse olla proportsioonis selle tööle pühendatud aja ja energiaga. Ta teeb hästi palju tööd, kuid sageli vähetulemuslikult. Ka mul oli kunagi see helge unistus, et ma jõuan oma töödega lõpuks sinna to-do list’i lõppu. Ma tegin selleks tohutult jõupingutusi – iga päev tõusin enne kukke ja koitu ning läksin öösel magama, ise tõesti siiralt uskudes ja lootes, et ma jõuan sinna tööde lõppu. Seda aga ei juhtunudki. Küll aga jõudsin kahel korral sellisesse seisundisse, mida võib nimetada läbipõlemiseks. Esimesel korral olin omadega nii väsinud ja kurnatud, ja seda vaatamata sellele, kui palju ma parasjagu maganud või puhanud olin, et ma ei jaksanudki üldse enam tööd teha. See oli selline totaalne energiapuudus, millega organism andis märku, et ta ei ole nõus seda enam kaasa tegema. Sellest õppetunnist ma ei õppinud ja niipea, kui olin taastunud, panin sama hooga hiljem edasi. Kuid sellele järgnes siis juba märksa tõsisem signaal kehalt, mis väljendus tasakaaluhäiretes ja kerges iiveldustundes. Kui ma läksin näiteks arvuti taha tööd tegema, siis ma tundsin, et organism teeb piltlikult öeldes shut-down’i – ta lülitab enda välja läbi sellise kerge iiveldustunde. Seda kõike võtsin ma juba oluliselt tõsisemalt ja hakkasin teadlikult oma sõltuvusega tegelema.” – Aigi Vahing

Kuulake kindlasti ...
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  27. jaan, 2018

Mati Sööt: teadlik organisatsioonikultuuri arendamine on üks olulisemaid juhi ülesandeid

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on üks Eesti koolitusmaastiku pikaajalisi suurtegijaid Mati Sööt. Ta omab üle 25-aastast rahvusvahelist koolitajakogemust ning juhtimis- ja personalitöö konsultandi praktikat. Mati on psühholoogiaharidusega juhtimiskonsultant ja coach, kes on nõustanud ja koolitanud juhte peaasjalikult muudatuste juhtimise valdkonnas. Ta on töötanud psühholoogina, personalidirektorina ja tippjuhina nii era- kui avalikus sektoris. Täna toimetab ta ettevõtte Change Partners meeskonnas koolitaja, konsultandi ja partnerina.

“Kui me räägime muutustest organisatsioonis, siis ega asjad ju ei muutu, muutuda saavad ja muuta saavad ennast ikkagi inimesed. Muutuda saavad inimestele omased käitumised ja tegutsemisviisid, mille tulemusena pikas perspektiivis võib ümber kujuneda ka kogu organisatsioonikultuur, s.o. harjumused ja tavad, kuidas ettevõttes asju tehakse. Päeva lõpuks ongi kõige olulisem ettevõtte kultuur, mis võib meid oma tegemistes, kas siis toetada või hoopis meile vastu töötada. Küsimus siis ongi, kuidas üles ehitada organisatsiooni visiooni ja missiooni toetav kultuur ning soodustada selliseid elemente kultuuris, mis aitavad meil edasi liikuda; ja teisalt, kuidas sünergiat vähendavaid tegureid kultuurist ära kaotada või nende vastu võidelda. Need teemad on vaja kõigepealt üldse teadvusse tõsta ja tegelemiseks lauale panna. Me teame, et tänapäeval enamik ettevõtteid tegutseb teadvustamata kultuuris. See ei ole reeglina valdkond, mille osas igapäevaselt teadlikult tegutsetakse. Jah, räägitakse strateegiatest, eesmärkidest ja tegevuskavadest, kuid olulisi baaskultuurilisi tegureid ja keskkondlikke tingimusi, mis nende asjade elluviimiseks on vajalikud, ei võeta reeglina teadlikult fookusesse. Kultuur aga annabki strateegia ja eesmärkide elluviimise seisukohalt, piltlikult rääkides, kas rohelise või punase tule – kas meil on võimekust seda kõike teostada või mitte. Tahan siinkohal rõhutada, et teadlik organisatsioonikultuuriga tegelemine on pikas perspektiivis organisatsiooni kõige toetavam tegevus, millega üks juht võib tegeleda. Seda võib ka nimetada organisatsiooni või ka oma meeskonna ja inimeste potentsiaali avamiseks. Ja nii huvitav kui see ka ei ole, siis juht, kes suudab toetada oma meeskonna maksimaalse potentsiaali rakendamist, avab seeläbi ka tegelikult iseenda potentsiaali juhina. See on protsess, mille käigus juht kasvab ise koos oma meeskonnaga." – Mati Sööt

Kuulake ikka ...
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  20. jaan, 2018

Kairi Pauskar: me ei tee lihtsalt tööd — see on revolutsioon!

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on energiast pakatav ja alati naerusuine TransferWise’i personaliarhitekt Kairi Pauskar. Kairi on IT hariduse ja töökogemusega personalivaldkonna ekspert, kes on viimase kolme ja poole aasta jooksul aidanud TransferWise’il edukalt kasvada ca 60-st inimesest üle 800-pealiseks rahvusvaheliseks meeskonnaks. Ja seda kõike säilitades ettevõtte asutajatele omane start-up’ilik organisatsioonikultuur. Kairiga räägimegi, millist idufirmale omast juhtimiskultuuri Transferwise’is kultiveeritakse ning miks on kõige aluseks soov teha mõtestatud asja, mis päriselt aitab klientidel elus paremini toime tulla.

“This isn’t not just a job; we’re a revolution! See on meie esimene põhiväärtus TransferWise'is, mis kirjeldab kõige enam seda, et TransferWise on koht inimestele, kes otsivad tähendusrikast tööd. See pole mugav üheksast viieni töö, kus päevast-päeva mingeid etteantud ülesandeid ära teha, vaid me oleme siin selleks, et üheskoos kutsuda ellu muutus finantsmaailmas. Meid ühendab soov muuta finantsmaailma õiglasemaks — aidata inimestel ja ettevõtetel teha mugavamalt ning odavamalt ülekandeid ning seeläbi hoida raha kokku olulisemateks asjadeks. Mind ennast isiklikult puudutab väga üks reaalne kliendilugu, mis peegeldab suurepäraselt ka töö tähedusrikkust minu jaoks. Üks Aasiast pärit ja Londonis töötav naisterahvas kirjutas meile TrustPilot'isse tagasiside kommentaari, kus tänas, et oleme olemas, sest tänu meile hoiab ta nüüd igakuistelt raha perele saatmise kuludelt nii palju kokku, et saab üle kahe kuu oma lapsi ja lähedasi lennukiga vaatamas käia. Varasemalt tegi ta seda üle 6 kuu. Sellised lood illustreerivad hästi kui palju head meie teenus päris inimestele teeb, ning annab seeläbi jõudu ja inspiratsiooni tulevikus veelgi enam pingutada.” — Kairi Pauskar

Kuulake ikka …
Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  13. jaan, 2018

Linnar Viik: peame hakkama rohkem väärtustama ebaõnnestumisi ja eelkõige neist õppimise võimekust

Linnar Viik on õppejõud, ettevõtja ja juhtide nõustaja tehnoloogia rakendamisel ühiskonna huvides. Kõige olulisema osa Linnari tähelepanust on alati võtnud innovatsioon ja selle juhtimine - uute ideede kasutusse võtmine, seda nii ettevõtluses kui ka riigijuhtimises. Õppejõuna töötab Linnar Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, ettevõtjana on ta Mobi Solutions ja Pocopay kaasasutaja ning nõustanud mitmeid suuremaid organisatsioone innovatsiooni juhtimises. Räägimegi temaga, mida tähendab innovatsioon organisatsiooni kontekstis ja kuidas innovatsioonikultuuri ettevõtetes üha rohkem soodustada.

“Küsimus, kas juhile makstakse palka ka innovatsiooni eest, võrdub tihtilugu ka intrigeeriva vastuküsimusega, kas juhile makstakse ka eksimuste eest. Innovatsioon ehk see, et mul on uus idee, mida ma tahan hakata organisatsioonis rakendama ja kasutama, viitab tõenäoliselt sellele, et ma ei ole seda varem teinud ja tõenäoliselt on see uus ka minu organisatsiooni jaoks. See omakorda tähendab, et tõenäoliselt on selle idee rakendamisel asju, mis kohe ei õnnestu ootustele vastavalt ning asju, mis võivad sootuks ebaõnnestuda. Kui ma nüüd innustan juhti toetama innovatsiooni ja olema ka ise oma organisatsioonis innovatsiooni eestkõneleja, siis selle sisse on juba eeldusena kirjutatud ka valmisolek eksida, valmisolek teha vigu. Aga mis kõige olulisem - need vead saavad olla vaid õppetunnid, millest ammutada tarkust edaspidi edukamalt toimetamiseks. Suhteliselt vähe on õppida õnnestumistest, veelgi vähem teiste õnnestumisest, aga kindlasti on võimalik õppida iseenda vigadest. Sellega tuleb paratamatult arvestada, eksperimenteerimist ja katsetamist tuleb lausa eraldi hakata väärtustama. Juhtimiskultuur, mis toetab innovatsiooni, sisaldab ka näiteks sellist praktikat, et me istumegi esmaspäeva hommikuti ühiselt tiimiga laua taga ja küsime üksteiselt, mis oli meie eelmise nädala kõige suurem ebaõnnestumine ning mida me sellest edasise edukama tegutsemise tarvis õppisime? Kuidas me, arvestades saadud kogemust, siit nüüd õiget rada pidi edasi saame liikuda? Need on küsimused, mida juhid peavad endalt küsima, kui nad päriselt soovivad soodustada uuendusmeelsust oma tiimis ja sisuliselt ka vastutavad innovatsioonikultuuri juurdumise eest ettevõttes. Innovatsiooni juhtimisel peame juhtidena hakkama rohkem väärtustama vigade tegemist, aga veelgi olulisemana vigadest õppimise võimekust.” — Linnar Viik

Kuulake kindlasti ...
Loe lisaks

Arhiiv