Veiko Valkiainen, juhtimiskonsultant ja -koolitaja

Olen psühholoogia ja psühhoteraapia alase hariduse ning üle 15-aastase juhtimise arendamise alase töökogemusega professionaal, kes keskendub oma töös meeskondade tulemuslikkuse kasvatamisele läbi juhi ja tema tiimiliikmete mõtte- ja käitumismustrite muutmise.

Minu roll on toetada äri, juurutades juhtimispraktikaid ja töövahendeid, mis suurendavad töötajate pühendumist ja tulemuslikkust, et tiimil oleks võimalik pakkuda suurepärast kliendikogemust.

***
Mitmekülgne töökogemus erinevatest ettevõtetest, sh Eesti Energia, Rahandusministeerium, Elion (Telia), Eesti Pank, BCS Itera, Olympic Entertainment Group, MYJAR IT OÜ.

Hariduselt psühholoog, arendanud ennast gestaltterapeudi õppes (Gestalt Institute of Scandinavia, Taani) ja coachi väljaõppes (Erickson Coaching International, USA) ning viinud aastate jooksul läbi hulga juhtimisalaseid koolitusi, seminare ja esitlusi, kus on osalenud sadu juhte.

Edukogemused pärinevad tulemuskesksete juhtimispraktikate juurutamisest, sh:

# ettevõtte põhiväärtuste määratlemine ja väärtuspõhiste juhtimispraktikate rakendamine,
# juhtide kompetentsimudeli loomine ja selle juurutamine erinevates HR valdkondades,
# eesmärgistamis- ja elluviimiskvaliteeti tõstvate juhtimispraktikate juurutamine,
# tulemus- ja arenguvestluste süsteemi loomine ja vastava tarkvaralahenduse juurutamine,
# pühendumist ja lojaalsust kasvatavate ettevõtte-üleste tulemustasuskeemide juurutamine.

Loe lähemalt: Veiko Valkiainen LinkedIn'is.

***