Mis asi see holakraatia on? 06. aug, 2022

Lisa kommentaar

Email again:

1 Kommentaarid

Andres Haavel _ Hei Veiko!
Aitäh huvitava mõttearenduse eest. Üks sõna jäi sinu jutust korduvalt kõrva, KEERULINE. Samas lihtsuses peitub nutikus (#agile) ja ilu. Ilusaks peetakse asju millel on #struktuur.

Daniel Pink raamatus #Drive toob välja kolm tööga seotud tegurit, mis tagavad inimese kui organisatsiooni isejuhtimise:
- tähendus (#puporse) ehk ambitsioon. Inimesed innustavad asjad, millel on tähendus. Kui paigas on mäng, siis saab selgeks, milliseid kompetentse ehk rolle meeskonda vajatakse.
- areng (#roles), inimesed tahavad teha tööd, mis neid nii inimese kui spetsialistina arendab. Rolli juures on oluline, et tema vastutus on ära kirjeldatud tulesootustena (KPI), mis loob võimaluse inimestel ise parimate lahenduste leidmiseks, ehk arenguks
- iseseisvus (#authonomy), inimesel peab olema 100% õigus (#authority) teha valikuid, kuidas oma rolli tulemused saavutada.

Et see ilu hakkaks sünkroonis tööle ja inimeste koostööst tekkib sünergia 1 + 1 > 5, on vaja lihtsaid koostööreegleid ehk organisatsiooni kultuuri. #BOOTCAMP on parim meeskonna treeningformaat, läbi mille uued mängureeglid kokkuleppida tegemaks meeskonnale #REBOOT (www.empowerment.ee).
  Aug 12, 2022