Postitused sildiga 'Juhi mõjuulatus'.
Veiko Valkiainen  •  11. jaan, 2020

Anu Realo: juhina vastutad kõikide inimeste heaolu eest, kes sinu heaks töötavad

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Warwicki Ülikooli professor Anu Realo, kes kuulus aastaid maailma ühe protsendi tsiteeritumate psühholoogiateadlaste hulka. Anu on olnud pikka aega seotud Tartu Ülikooli psühholoogia osakonnaga, sellest viimased viis aastat isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professorina. Nüüd aga toimetab ta Warwicki ülikoolis Suurbritannias. 2019. aastast on Anu ka Eesti Teaduste Akadeemia liige. Tema teadustöö pagas on aukartustäratav: ta on avaldanud üle 150 teadustöö rahvusvahelistes ajakirjades ning kogumikes ja toimetanud koos kolleegidega mitu eestikeelset raamatut. Märkimisväärne on fakt, et 2016. aastal pälvis ta Presidendi Valgetähe IV klassi teenetemärgi. Anu peamised uurimisteemad on isiksuse seadumused, emotsioonid, väärtused, sotsiaalne kapital ja subjektiivne heaolu. Mina tahtsin ühelt poolt Anuga vestelda väärtustest ja kultuurist laiemalt ning kuidas see kõik juhtimiskvaliteediga seostub. Teisalt tahtsin ka puudutada isiksuse temaatika, viit peamist isiksuse seadumust – neurootilisust, ekstravertsust, avatust, sotsiaalsust ja meelekindlust –, et mõista paremini, kuidas võiksid need juhi edukust mõjutada. Tõesti oli põnev.

“Sageli tuleb juhi rolli täita ka inimestel, kes oma isiksuse omaduste poolest sellesse rolli nii hästi ei sobitu. Isegi, kui me suudaks defineerida ideaalse juhi isiksuse profiili – millele ei ole ühest vastust –, siis paratamatult nö satub juhi rolli ka inimesi, kellel kõik isiksuslikud omadused juhitöö edukust ei toeta. Seetõttu tuleks juhil aru saada, kes ma olen – millised on minu tugevused ja millised mu nõrkused. Ja võtta see vastutus, et minust sõltub mitte ainult minu enda vaid ka kõikide selles organisatsioonis töötavate inimeste heaolu. Et oluline ei ole ainult see majanduslik tulem, või mis iganes viisil siis selle organisatsiooni edukust mõõdetakse, vaid et sa juhina vastutad nende inimeste heaolu eest, kes sinu heaks igapäevaselt töötavad. Ma tahaks, et juhid saaksid aru selle vastutuse tõsidusest, selle sõna kõige paremas tähenduses. See, kuidas juhid käituvad, milliseid väärtusi nad oma tegevuses järgivad ja kuidas nad seda organisatsiooni juhivad – sellel kõigel on kohutavalt suur mõju sealsete töötajate laiemale heaolule. Olenemata sellest, millised on konkreetse juhi isiksuslikud seadumused, sest nendega me kõik sünnime ja neid bioloogilisi tendentse märkimisväärselt muuta ei saa, peaks iga juht ikkagi aru saama, et tema vastutab lisaks ettevõtte tulemustele ka oma töötajate heaolu eest. See tähendab, et kui sa juba liidriks oled saanud, siis tuleb võtta ka vastutus iseenda pideva arengu eest juhina. See nõuab ausat enesereflektsiooni, sisekaemust, sisevaatlust, et arendada endas just neid omadusi, kus see naturaalne pool ei ole võib-olla nii tugev ja mahendada neid omadusi, mis looduse poolt on ehk saanud liiga palju peale keeratud.” – Anu Realo

Kuulake ikka ...

Loe lisaks
Veiko Valkiainen  •  18. mai, 2019

Priit Kuuskme: juhid peaksid rohkem mõtlema oma mõjuulatusele

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on Priit Kuuskme, mees, kelle tiitlite hulgast lisaks koolitajale leiad sellised märksõnad nagu edutreener ning life & business coach. Hariduselt kodus nii ehituses kui ka majanduses, on Priit varasemalt ligemale 15. aastat töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel kindlustusäris. Täna toimetab ta aga coachina, kes aitab juhtidel ja meeskondadel olla edukamad lahendades nende ees seisvaid küsimusi.

“Kui inimesed toimetavad oma lähedaste ja pere ringis, siis nad on altimad mõtlema sotsiaalselt laiemalt, sh näiteks sellele, kuidas nende endi laste kasvatamine mõjutab ühiskonda. Kui aga minnakse tagasi juhi rolli, siis kipub selgelt fookus kitsalt sellele, kuidas kasumit teenida. Inimene ühes või teises rollis on ju iseenesest seesama, kuid fookuse asetus on üpris erinev. Juht tegelikult peaks rohkem mõtlema oma mõjuulatusele. Mitte ainult oma kõige lähedasemale tiimile, vaid palju laiemalt – kogu organisatsioonile, kliendiringile ja üldse ühiskondlikule kasule. See on juhtide jaoks ühelt poolt märkamise ja teiselt poolt ka avatuse ja julguse koht, et tulla oma vanast kitsast vaatenurgast välja. See on see, kui juht hakkab selgemalt nägema, et läbi tema kui juhi muutuse saab kõigepealt muutuda organisatsioon, siis kliendid ja lõpuks kogu muu maailm. Seepärast kasutan ka aeg-ajalt väljendeid nagu ‘organisatsioon on juhi nägu’ või et ‘kala hakkab mädanema peast’ – ja see on ju tegelikult tõsi. Ehk kui sa juhina hakkad nägema iseenda laiemat rolli ja oled avatud sellele, siis muutub juht pigem teenindajaks, kes tekitab võimalused oma töötajatele, klientidele ja laiemalt kogu ühiskonnale luua rohkem väärtust. ” – Priit Kuuskme

Kuulake ikka ...
Loe lisaks