Postitused sildiga 'Muutumisvalmidus'.
Veiko Valkiainen  •  24. nov, 2018

Vahur Murutar: väljakujunenud ja kogenud juhid võivad jääda oma tugevuste orjadeks

Minu seekordseks vestluskaaslaseks on juht, koolitaja ja psühhodraama lavastaja Vahur Murutar. Igapäevaselt juhib Vahur koos oma abikaasa Karin Hangoga koolitusfirmat Self II. Koolitajana viib ta läbi mõjutamis- ja juhtimistreeninguid, psühhodraamakursusi, eneseanalüüsi kursusi, koostöötreeninguid jmt. Vajadusel superviseerib / juhendab teisi inimestega tööd tegevaid kolleege ja viib läbi ka individuaalpsühhoteraapiat. Vahur jagab vestluses oma mõtteid ja kogemusi juhtidest ja juhtimisest, mis tal viimase 30 aasta jooksul koolitajana on kõrva taha pandud.

“Pahatihti seisneb väljakujunenud ja kogenud juhtide väljakutse selles, et neil on oma seni edu toonud põhimõtetest ja käitumismustritest keeruline lahti lasta. Nad on mingisugused käitumisviisid ära õppinud, sest need on neile elus edu toonud. Neil on läinud hästi ja nende maailmapilt on vastavalt ka siis kinnistunud – nii asjad käivadki ja elu ongi selline. No näiteks see, et inimesed tahavadki, et neile öeldakse, mida ja kuidas peab tegema või et sa kunagi ei muuda oma tõekspidamisi või mis iganes. Ja tõele au andes – kõigis neis arusaamades ongi hulk tõtt ning need õpitud mustrid ongi neid varasemalt edasi aidanud. Kuid elu muutub, keskkond muutub, inimesed muutuvad. Ja probleemid algavad seal, kui mingite inimestega või mingites olukordades need mustrid enam ei toimi. Kogemustega juhtidel on kinnistunud selge arusaam oma tugevatest külgedest, millest neil võib aga muutunud oludes raske lahti lasta. Sageli jäävad nad oma tugevuste orjadeks. See, mis on neid siiamaani toonud või siiani aidanud, see nüüd siit enam edasi ei aita ja on võib-olla hoopis muutunud takistavaks asjaoluks. Ehk et need samad nende tugevused ei võimalda neil midagi uut- või teistmoodi teha ning seeläbi järgmist arenguhüpet saavutada. Kui juht on varasemalt mingi käitumismalli järgi edu saavutanud, siis võib-olla nüüd uus olukord nõuab teistsugust lähenemist. Ja juhtimistreenerina on siin põhiküsimuseks, kuidas toetada neid juhte nägemaks ja proovimaks oma kinnistunud mustritele lisaks ka teistsuguseid juhtimispraktikaid. Et siis seeläbi aidata neid edasi oma senisest edustaadiumist.” – Vahur Murutar

Kuulake ikka …
Loe lisaks