Toetame meeskondade tulemuslikkust kolmes omavahel seotud valdkonnas:

Meeskonna juhtimine suhete tasandil
# usalduse mõju tiimi tulemuslikkusele
   # usalduslike suhete loomine tiimis
   # käitumuslikud kokkulepped tiimis

Loe lähemalt
***
Meeskonna juhtimine eesmärkide seadmise tasandil
   # eesmärkide joondatus üle ettevõtte
   # eesmärkide tõlkimine tulemusi kindlustavateks tegevusteks
   # eesmärgiselguse saavutamine igal organisatsiooni tasandil

Loe lähemalt
***
Meeskonna juhtimine elluviimise ehk tulemuste saavutamise tasandil
# juhtimispraktikate juurutamine tiimis kindlustamaks eesmärkide saavutamine
   # tiimi tulemuslikkust peegeldavate tulemustabloode olemasolu
   # üksteise kohustamine ja toetamine saavutamaks paremaid tulemusi
   # tiimiliikmete poolt vastutuse võtmine tulemuste eest
   # motiveerivate tulemustasustamisskeemide loomine ja rakendamine

Loe lähemalt
***
All valik olulisemaid allikaid, millele oma koolitus- ja konsultatsioonitegevuses toetume: