Usalduslikud meeskonnasuhted on juhtimise arendamise valdkond, milles käsitleme usalduse olemust ja mõju meeskondade toimivusele. Samuti käsitleme usalduslike suhete loomist tiimis ning analüüsime konkreetsete käitumismustrite mõju tiimi tulemuslikkusele. Lisaks paneme paika ühtsed mängureeglid usaldustaseme kasvatamiseks meeskonnas. Lõpptulemusena paraneb tiimis nii koostöö, pühendumus kui ka tulemuslikkus.

Usalduse termomeeter: Kas sinu meeskond võidaks usalduslikematest meeskonnasuhetest? Kas sinu meeskonnas näidatakse üles usaldust üksteise suhtes? Alt leiad checklist'i tunnetuse saamiseks:

TAGA LÄBIPAISTVUS
# Me oleme siirad ja otsekohesed ka tundlikel teemadel.
# Meil ei ole tööalaseid tabuteemasid, millest me ei saaks avameelselt rääkida.
# Me ei jäta oma seisukohti ja arvamusi väljendamata isegi juhul, kui on teada, et see teiste arvamustega ei pruugi ühtida.

PEA LUBADUSI
# Me ei kannata lubadustest mitte kinnipidamist.
# Me söandame üksteisele ette heita ootustele mittevastavat käitumist.
# Me tunnustame üksteist ootusi ületavate saavutuste puhul.

OLE AVATUD, HOOLIV, SIIRAS JA AUTENTNE
# Me võtame teiste ees omaks oma nõrkused ja arenguvajadused.
# Me tunnistame oma eksimusi ja palume üksteiselt vabandust möödalaskmiste puhul.
# Me hoolime üksteisest ja toetame oma tiimikaaslasi, olenemata konkreetsest teemast.

NÄITA ÜLES USALDUST
# Meile on isiklikest eesmärkidest olulisem meeskondlik tulemus.
# Me langetame kiireid otsuseid ka olukorras, kus informatsiooni tundub liiga vähe olevat.
# Meeskonnaliikmed võtavad ühiselt langetatud otsused omaks ka siis, kui lõplik otsus erineb ühe või teise meeskonnaliikme esialgsest seisukohast.

Kui rohkem kui kaks-kolm ülaltoodud väidetest ei vasta sinu meeskonnas toimuvale, siis on põhjust tõsisemalt teemale otsa vaadata.

Arenguprogrammi tulemusena ...
# Muutub usalduse mõiste ja olemus "käegakatsutavaks": (1) toome välja usalduse majandusliku mõõtme, (2) näitame, kuidas usaldust on võimalik teadlikult luua ja kujundada ning (3) selgitame, miks usaldades võidad igal juhul.
# Oskad hinnata, kuidas mõjutab usalduse tase sinu tiimi/ ettevõtte tulemuslikkust.
# Mõistad, millised käitumismustrid loovad usalduslikke suhteid.
# Oled kaardistanud nii iseenda kui ka oma tiimiliikmete usaldust tekitavad ja pärssivad käitumismustrid.
# Oled sõlminud tiimiga kokkulepped usaldust loovate käitumismustrite osas, mille järgimise eest meeskond edaspidi hea seisab.

Võta julgelt ühendust - koos leiame lahenduse!
***