Kuidas me töötame - erinevad koostöövormid

Teema käsitlus ettekande vormis (reeglina 30min - 2 tundi) konkreetse ürituse vajadustest lähtuvalt. Kui sul on vaja välist esinejat oma ettevõtte infopäevale, tiimiüritusele või näiteks    sisekoolituse üheks osaks, kes annaks huvitava teemakäsitluse näol kogu üritusele särtsu ja    mõtteainest juurde, siis saame selles kindlasti abiks olla. 

Teema käsitlus seminari vormis (reeglina 1- 2 päeva) konkreetse meeskonna vajadustest lähtuvalt. Lisaks etteantud fookus-teema süvendatud käsitlusele, kasutame siin ka inter-
   aktiivseid õpimeetodeid: isiklikke harjutusi ja eneseanalüüsi, tööd väiksemates gruppides koos    kaaslastega ning katsetamist ja tagasisidestamist õpitu kinnistamiseks ja reaalseks
   rakendamiseks igapäevatöös.

Pikaajaline koostöö
soovitud arenguhüppe elluviimiseks. Siin räägime 3 kuu - 1 aasta pikkusest koostööprotsessist, mille eesmärgiks on toetada ettevõtte juhtkonda oluliste
   arenguhüpete saavutamisel juhtimiskvaliteedis, kas siis ettevõtet või suuremat üksust läbivalt.
   All on näidisgraafik võimalikust koostööprotsessist, mis sisaldab endas nii hetkeolukorra
   kaardistust, meeskonna ja juhi ettevalmistust eelseisvateks muudatusteks, seminaride ja
   konsultatsioonide läbiviimist, õpitu rakendamise toetamist tiimisessioonidel ning muutuse
   järelhindamist koos jätkutegevustega muudatuste kinnistamiseks.
***
Võta julgelt ühendust - koos leiame kõige sobivama koostöövormi:

Email again: