Tulemuskeskne eesmärgistamine on juhtimise arendamise valdkond, milles käsitleme eesmärkide olemust ja vajalikkust, eesmärkide määratlemise reelgeid, eesmärkide joondamist üle ettevõtte ning eesmärkide tõlkimist tulemusi kindlustavateks tegevusteks. Lõpptulemusena kasvab nii eesmärgiselgus kui ka tulemuslikkus igal organisatsiooni tasandil.

Eesmärgiselguse termomeeter: Kas sinu meeskond võidaks kvaliteetsemast eesmärgistamisest? Alt leiad checklist'i tunnetuse saamiseks:

SELGED EESMÄRGID
# Meie tiimi liikmetel on spetsiifiliste tulemusmõõdikutega seotud tähtajalised eesmärgid, mis on kirjalikult fikseeritud.
# Kõik tiimiliikmed osalevad aktiivselt nii tiimi kui ka isiklike eesmärkide väljatöötamisel.

KVALITEETSED EESMÄRGID
# Meil on inspireerivad ja saavutusindu süstivad eesmärgid.
# Meil on eesmärgid, mille saavutamine on selgelt seotud suurepärase kliendikogemusega.
# Meil on eesmärgid, mis toovad ettevõttele mõõdetavaid majanduslikke tulemusi.

JOONDATUD EESMÄRGID
# Meie meeskonna eesmärgid toetavad selgelt kogu ettevõtte eesmärke.
# Meie tiimiliikmete isiklikud eesmärgid toetavad selgelt meie meeskonna eesmärke.
# Minu igapäevaülesanded on enamalt jaolt selgelt seotud minu pikaajaliste eesmärkidega.

TEGEVUSTEKS TÕLGITUD EESMÄRGID
# Me võtame regulaarselt aega selleks, et välja selgitada tiimiliikmete kõige tähtsamad tegevused nii tiimi kui ka isiklike eesmärkide saavutamiseks.
# Igal nädalal võtan aega, et määratleda tegevused ja koostada tegevuskava lähtudes minu ja minu tiimi kõige tähtsamatest eesmärkidest.

Kui rohkem kui kaks-kolm ülaltoodud väidetest ei vasta sinu meeskonnas toimuvale, siis on põhjust tõsisemalt teemale otsa vaadata.

Arenguprogrammi tulemusena ... 
# On sul läbi mõeldud, millised tööalased sihid sind köidavad. Sa oled saanud teadlikumaks, milles suudad ja tahad olla parimate hulgas.
# On sul selgem pilt oma rollist ettevõttes ning peamistest eesmärkidest. Sa tead, mida ja miks sa tahad saavutada.
# Tead, kuidas eesmärgi poole liikumist juhtida. Sul on paika pandud mõõdupuud, mis aitavad eesmärkide saavutamisel järge pidada. Sul on iga eesmärgi puhul paika pandud konkreetsed verstapostid koos tähtaegade ja oodatud tulemustega.
# Oled kaardistanud peamised võimalused, mis tuleb ära kasutada ja takistused, mis tuleb ületada, et eesmärkideni jõuda. Sul on koostatud eesmärkide saavutamiseks tegevuskavad.
# Tead, milliseid oskusi, teadmisi, omadusi pead endas arendama, et eesmärgid saavutada. Sul on koostatud isiklik arenguplaan.
# Oled kaardistanud oma peamised koostööpartnerid, kelle abi ja tuge sa vajad, et eesmärkideni jõuda. Sul on oma eesmärgitiim ning plaan, kuidas sa nende inimeste toetuse omale tagad.

Võta julgelt ühendust - koos leiame lahenduse!
***