Edukas elluviimine on juhtimise arendamise valdkond, milles käsitleme eesmärkide elluviimist toetavate juhtimispraktikate juurutamist tiimis, mis tõstavad soovitud tulemuste saavutamise tõenäosust. Samuti käsitleme motiveerivate tulemustasustamisskeemide loomist ja rakendamist. Lõpptulemusena võtavad tiimiliikmed rohkem vastutust nii isiklike kui ka tiimi tulemuste eest.

Elluviimisvõimekuse termomeeter: Kas sinu meeskond võidaks elluviimispraktikate juurutamisest? Alt leiad checklist'i tunnetuse saamiseks:

VASTUTUSE VÕTMINE TULEMUSTE EEST JA ÜKSTEISE KOHUSTAMINE TIIMIS
# Meil on kogu tiimile pidevalt nähtav ja kättesaadav "tulemuste tabloo" meeskonna edusammudest eesmärkide suunas liikumisel - me teame igal ajahetkel, kas me oleme võidu- või kaotusseisus.
# Me anname iganädalaselt üksteisele ülevaate oma edusammudest eesmärkide saavutamisel ning anname tiimile lubaduse/ võtame kohustuse toetada eesmärgi poole liikumist nädalaülesannete näol.
# Vähemalt kord kuus vaatame üks-ühele kohtumisel koos otsese juhiga läbi minu isiklikud edusammud eesmärkide saavutamisel, kus räägime ka arenguvajadustest ja arenguülesannetest.
# Tiimiliikmed võtavad oma töö tulemuste eest isiklikult vastutuse ega püüa leida väliseid põhjuseid, kui asjad halvasti lähevad.
# Meie iganädalaste tiimikoosolekute tulemuseks on selged ja tähtajalised ülesanded igale inimesele, mis lähtuvad meie kõige tähtsamatest eesmärkidest.
# Tiimiliikmed planeerivad omale kalendrites eraldi aja, mida kasutatakse eranditult kõige tähtsamate eesmärkide saavutamiseks.
# Tiimiliikmed pingutavad, et kõik võetud kohustused saaksid ootuspäraselt ära tehtud ning tegelevad ülesannetega seniks kuni need on ootuspäraselt täidetud.
# Meie tiimis on kõrge nõudlikkuse tase - tiimiliikmete tulemuslikkus on väga heal tasemel, sest kehva sooritust ei aktsepteerita.
# Me teadlikult toetame üksteist tiimis ja vajadusel pakume üksteisele abi probleemide lahendamisel
# Tiimi motivatsiooniprogramm ja muud hüved on selgelt seotud nii meeskonna kui ka iga tiimiliikme isikliku tulemuslikkusega.

Kui rohkem kui kaks-kolm ülaltoodud väidetest ei vasta sinu meeskonnas toimuvale, siis on põhjust tõsisemalt teemale otsa vaadata.

Arenguprogrammi tulemusena ...
# On sul juhina kasutada toimivad juhtimispraktikad, millega tagada, et tiimi eesmärgid ja tegevuskavad saavad realiseeritud.
# On sinu tiimiliikmete energia ja ajaressurss suunatud meeskonna kõige olulisematele prioriteetidele.
# On kõikidel tiimiliikmetel pidev ülevaade, kas meeskond on oma eesmärkide saavutamisel graafikus ning milline on iga tiimiliikme isiklik panus selles.
# Toimib regulaarne tiimiliikmete individuaalsete kohustuste kokku leppimine ning nende täitmise pidev jälgimine iganädalaste tiimisessioonide vormis.
# Oskad siduda tulemuslikkust eduelamustega - olete meeskonnas kokku leppinud, millega ja kuidas tiimina üheskoos tulemuste üle rõõmu tunnete ja võite naudite.

Võta julgelt ühendust - koos leiame lahenduse!
***